Forårs kåring

Der er nu åbent for tilmelding til forårskåring af kødkvæg. Der kåres i uge 13, 14, 16 og 17. Deadline for tilmelding til forårskåring er 8. marts 2020.   Tilmelding kan ske på nedenstående link: http://www.danskkoedkvaeg.dk/forside/nyheder/tilmelding-til-foraarskaaring-er-aabnet/