Charolais dag i børnehøjde

Charolais ungdom inviterer i samarbejde med Danmarks Charolaisforening, alle børn samt forældre, bedsteforældre, lege onkler og tanter til en hyggelig dag for de mindste. Vi vil styrke børnenes kendskab til hinanden i foreningen, gennem sjov leg samt klipning og håndtering af de helt små kalve, derved vil vi håbe vi kan bringe de helt små

Forårs kåring

Der er nu åbent for tilmelding til forårskåring af kødkvæg. Der kåres i uge 13, 14, 16 og 17. Deadline for tilmelding til forårskåring er 8. marts 2020.   Tilmelding kan ske på nedenstående link: http://www.danskkoedkvaeg.dk/forside/nyheder/tilmelding-til-foraarskaaring-er-aabnet/

Opdatering

Har du siden sidst, skiftet mail adresse, fået nyt tlf. nr. eller flyttet adresse, så skriv det til os, så vi kan få det rettet, da der vil komme info ud på både mail og sms.   Ændringerne skal sendes til Karin på mail: kas@vikingdanmark.dk

Åbent hus 2020

Danmarks Charolaisforening afholder et landsdækkende åbent hus lørdag d. 14. marts 2020.   Hvis du ønsker at åben dørene denne dag, så kontakt en i bestyrelsen eller kontakt Mads Bjerregaard på tlf. 24988474 for mere info og tilmelding.