Blad ændring i 2021

Til Danmarks Charolaisforenings medlemmer. Da der p.g.a. corona pandemien ikke har været afholdt dyrskuer eller andre aktiviteter her i foråret, samt at der ikke er materiale til at fylde et helt blad, har bestyrelsen besluttet kun at udgive 3 blade i 2021. Næste blad nr. 2 vil blive udsendt i sensommeren med deadline 5. august.