Opdatering

Har du siden sidst, skiftet mail adresse, fået nyt tlf. nr. eller flyttet adresse, så skriv det til os, så vi kan få det rettet, da der vil komme info ud på både mail og sms.   Ændringerne skal sendes til Karin på mail: kas@vikingdanmark.dk